Logistic Solutions

Klantgericht

TGNlFritom is constant bezig met verdieping en verbreding van haar dienstverlening. Op iedere logistieke vraag hebben we voor u het antwoord.

Uw logistiek als project

TGNlFritom creëert oplossingen voor logistieke vraagstukken. Bijvoorbeeld: uw bedrijf verzorgt zeer verschillende leveringen in wisselende omvang, over de hele wereld. Dat vraagt om een specifieke, efficiënte aanpak. De projectmanager van TGNlFritom kan een plan van aanpak opstellen, waarin voorbereiding, engineering en nazorg met precisie zijn uitgewerkt en vastgelegd. TGN|Fritom werkt volgens het Lean, Six Sigma principe, waarbij verbeteringen en optimalisaties, zogenaamde continouos improvement, als rode draad door het plan van aanpak lopen. Een resultaat dat zit als een maatpak.

Verbeteringen volgen

We bieden graag duidelijkheid bij TGNlFritom. Door het inbouwen van controlemomenten in het project blijven we verbeteringen monitoren. Dat doen we met projectmanagers die uw aanspreekpunt zijn en blijven.

Performance

Ons streven naar 100% kwaliteit vertaalt zich in de Performancerapportages. Zogenaamde Key Performance Indicators geven de volumedata weer op zowel dag-, week, kwartaal- als jaarbasis. Hieraan worden analyses gekoppeld. De metingen worden opgevolgd door evaluaties en acties om zo de kwaliteit en servicegraad continu naar een hoger niveau te tillen.

Goede ervaringen

Voor verschillende relaties verzorgen wij intussen logistiek maatwerk. Een greep uit recente logistieke oplossingen:

  • dedicated trucks: verkorte doorlooptijden, lagere transportkosten en besparing op handling- en opslagkosten
  • direct shipments: besparing op transportkosten, minder schades, verkorten van doorlooptijden en besparing op handling- en opslagkosten
  • hogere productiecapaciteit bij opdrachtgever door optimalisatie van de supply chain
  • koppeling van grondstoffen- aan gereed productvervoer: besparing op warehouse- en transportkosten
  • aanpassing modaliteiten van weg naar rail en ocean