Nee dank u

MVO

Duurzaam voordeel: Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen  

TGN|Fritom streeft in alle activiteiten naar een goede balans tussen een financieel gezonde bedrijfsvoering, toekomstbestendigheid, ecologische kwaliteit en welzijn. Wij zijn ons bewust van de sociale en ecologische impact van onze activiteiten en nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid door onze bedrijfsvoering hierop af te stemmen. TGN|Fritom zet haar beleidsvisie, op het gebied van maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen, om in concrete acties.

Mens & Maatschappij

Erkend Leerbedrijf
TGN|Fritom is een erkend leerbedrijf met nauwe relaties met regionale schoolinstellingen, van vmbo tot hbo niveau. Studenten kunnen de theorie bij ons in praktijk brengen. We hebben warme banden met het Deltion College en Windesheim Hogeschool.

ISO 14001:2015 - Milieu
ISO 14001:2015 is de wereldwijde norm voor een milieumanagementsysteem. Het richt zich op het beheersen en verbeteren van prestaties op milieugebied. Via dit systeem wordt structureel aandacht besteed aan milieu en bedrijfsvoering. Binnen TGN|Fritom komt dit onder meer tot uiting door het gebruik van elektrische heftrucks, het toepassen van ledverlichting, het scheiden en hergebruik van afval, het gebruik van de nieuwste Euro-6 motoren, het isoleren van gebouwen en het gebruik van volledig groene stroom door middel van windenergie.

Lean and Green Star
TGN|Fritom beschikt over de Lean and Green Star award. Dit is het resultaat van een intensief reductieprogramma om de CO2 uitstoot met 20% te verlagen in de afgelopen vijf jaar. Dit is onder meer bereikt door het verhogen van de stopdichtheid, hogere bezettingsgraad van vrachtwagens, het gebruik van Euro-6 motoren, stimuleren van intermodaal transport en brandstofbesparing als gevolg van voorlichting. Bovendien is het doel om de CO2 uitstoot in de komende twee jaar opnieuw te reduceren met 10% in twee jaar. Daarnaast zal ook op het gebied van bedrijfsvoering intensief gekeken worden naar mogelijkheden om de CO2 uitstoot te realiseren.

Ecovadis

Wij zijn super trots! TGN|Fritom, heeft een zilveren Ecovadis-medaille ontvangen. Deze medaille geeft erkenning voor onze prestaties op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Wij zijn ons bewust van de sociale en ecologische impact van onze activiteiten en nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. TGN|Fritom zet haar beleidsvisie, op het gebied van maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen, om in concrete acties. Binnen TGN|Fritom komt dit onder meer tot uiting door het gebruik van elektrische heftrucks, het toepassen van ledverlichting, het scheiden en hergebruik van afval, het gebruik van de nieuwste Euro-6 motoren, het isoleren van gebouwen en het gebruik van volledig groene stroom door middel van windenergie.

Natuurlijk zijn we dan ook vereerd om deze erkenning te krijgen van Ecovadis, dé organisatie die bekend staat om zijn meest vertrouwde duurzaamheidsratings ter wereld.

TGN Medaille2