Nee dank u

INCO terms

Incoterms (International Commercial Terms) is een internationale standaard over de rechten en plichten van de koper en verkoper bij internationaal transport van goederen. In het contract tussen verkoper en koper wordt vastgelegd:

  • de verplichtingen van beiden;
  • wie de verzekeringen, vergunningen, machtigingen en andere formaliteiten regelt;
  • wie tot waar het transport regelt;
  • het punt waarop de kosten en risico's overgaan van de verkoper naar de koper.

De Incoterms kunnen opgedeeld worden in vier hoofdcategorieën, die kunnen worden herkend aan de eerste letter van iedere incoterm.

  • Bij de E-term regelt de koper het gehele transport.
  • Bij de F-termen regelt de koper het hoofdvervoer, de verkoper enkel het voorbereidend vervoer alsook de -uitklaring bij de douane.
  • Bij de C-termen ligt de overdracht van risico anders dan de verdeling van de kosten, bij deze termen regelt en betaalt de verkoper het hoofdtransport, maar gaat het risico tijdens het hoofdtransport al over naar de koper.
  • Bij de D-termen regelt en betaalt de verkoper het hoofdtransport, en draagt ook het risico erover.

Download onze Whitepaper voor meer informatie !