Vooruitzicht 2022

Uitdagingen in 2022

22 september 2021

Het zal u niet zijn ontgaan dat er in de logistieke keten op verschillende vlakken krapte is ontstaan. Zo is wereldwijd de vraag naar capaciteit, middelen en mensen groot en dit heeft een enorme impact op de kosten.

In de zeevracht zagen we meest extreme stijgingen. Het tarief voor een 20’container vanaf Shanghai naar Rotterdam lag in maart 2021 nog rond US$ 900,= inmiddels noteren rederijen hiervoor circa US$ 8.000,= bijna het 10-voudige !

Gelukkig zijn bovenstaand extreme verhogingen binnen Europa voor logistieke diensten niet aan de orde, maar toch is ook hier een inhaalslag gaande.

Als logistieke partner is het voor ons een steeds grotere uitdaging uw opdrachten te borgen. We anticiperen zo goed mogelijk op de structurele krapte op de arbeidsmarkt en de veranderende beperkt beschikbare vervoerscapaciteit. Dat doen we met volle overtuiging en daar zetten we ons voor 100 % voor in.

 

bronnen:

Logistiek.nl

Nieuwsblad Transport